CO2 fangst med
nordisk klimaskov

CO2 fangst med
nordisk klimaskov

Trefadder er en stor nordisk aktør inden for BIO-CO2 opsamling (BIO-CCS). Ved at opbygge nordiske klimaskove opsamler vi store mængder CO2. Klimaskovene opbygges i samarbejde med jordejere og skaber arbejdspladser lokalt.

Indtil videre har vi plantet og sået over 600.000 træer. Vores ambition er at plante millioner af træer hvert år, hvilket over tid vil binde millioner af ton CO2.

Klimakompenser med Trefadder i dag

Gennem Trefadders klimaskove kan virksomheder og private nu kompensere for deres udledninger af CO2.

Dette er et godt og rationelt alternativ til internationale klimakvoter, og vi garanterer en god og naturlig klimamæssig effekt.

Alt træplantning foregår i norden af veluddannet fagpersonale. Vi planter på områder, der giver de bedste forudsætninger for maksimal vækst, biologisk mangfoldighed og højeste kvalitet. Hele produktionsfasen dokumenteres med sporbarhed, journaler og billeder.

Vores erfaring er din tryghed.

trees