Hvad gør vi?

Trefadder producerer biologisk CO2 fangst ved at etablere nordisk klimaskov i samarbejde med lokale landmænd og jordejere.

Trefadders CO2 fangst omdannes til klimakvoter for virksomheder, der skal kompensere for udslip, der i øjeblikket ikke kan reduceres. CO2 fangsten dokumenteres med klimacertifikater til virksomhederne.

Dokumentation af CO2 fangst

Tillid til klimatiltag er en forudsætning for Trefadder-modellen. Derfor lægger Trefadder vægt på betydelig verificerbar dokumentation som grundlag for klimacertifikaterne og arbejdet med vores klimaskove.

Etablering og udvikling af klimaskove kræver korrekt ekspertise, metodeanvendelse, journalisering, aftaler med jordejere og dokumentation gennem skovens livsfaser. Trefadder har udviklet en metode og et produktionssystem, der giver solid dokumentation, sporbarhed og tryghed for CO2 fangst.

Dataindsamling Trefadder anvender international metode for at beregne mest nøjagtig CO2 fangst. Dette arbejde styrkes ved brug af kortdata, flyfotos, satellitdata, risikoanalyser og fysisk inspektion på hvert enkelt plantested.

Plantestrategi Trefadder planter kun på områder, der er defineret som velegnede til klimaskov på tidligere dyrkningsarealer. Disse områder har begrænset kulstofbinding og værdi for jordejeren.

På disse områder fungerer buske og små træer som en "skærm" mod elementerne for træerne, der plantes. Alt plantearbejde udføres manuelt, og den eksisterende vegetation forstyrres ikke. Dette er vigtigt for at undgå at starte områdets klimaregnskab i underskud.

He relaxes on mossy rock and works on laptop

Beregning af CO2 fangst

Trefadder Danmark leverer klimakreditter af høj kvalitet, hvilket betyder, at datagrundlaget for beregning af CO2 fangst er særligt vigtigt.

Sådan fungerer det:

  1. Kortlægning og videnskabelig analyse af eksisterende vegetation og potentiale for fremtidig CO2 fangst ved klimaskov.
  2. Risikoanalyse og opmåling af alle plantefelter.
  3. Droneovervågning for at tælle træer samt beregne tilvæksten, efterhånden som træerne vokser.

Trefadder Danmark opererer med en høj risikomargen, som bruges som en ekstra sikring, hvis der skulle ske noget uforudset.

Teknisk CO2 analyse

Karbonfangst_1

Fysisk opmåling

Karbonfangst_2

Overvågning træhøjde

Karbonfangst_3

Kubikberegning

Karbonfangst_4

Optælling af træer

karbonfangst7

Klimacertifikat

Trefadder Danmark udsteder et klimacertifikat baseret på virksomhedens kompenserede CO2 fangst.

Alle vores bidragsydere (virksomheder) får deres egen miljøside, der indeholder en grafisk fremstilling af, hvordan din virksomhed er blevet klimakompenseret.

Trefadder Danmark leverer også QR-koder, der linker til klimacertifikatet eller miljøsiden, og som kan anvendes i virksomhedens markedsføringsmateriale.

Klimasertifikat

Sådan fungerer det for dig som kunde

Trefadder kan levere klimakreditter i ønsket omfang. Vi tager udgangspunkt i en virksomheds klimaregnskab eller det "scope", som virksomheden ønsker at klimakompensere.

Mange større virksomheder opdeler dette i faser, hvor man for eksempel klimakompenserer administrationen og/eller udvalgte produkter.

Vi hjælper med klimaregnskab.
Scope 0, 1, 2, 3.

Vi planter trær som fanger CO2 tilsvarende virksomhedens klimaregnskab.

Kundene får sine definerede GPS arealer over klimaskoven.
Alle skovdetaljer er let tilgængelige.

Hver kunde kan besøge sin klimaskov.

Vi udsteder klimacertifikat og dokumentation for CO2 fangsten.

Promover dit klima- og miljøtiltag med vores markedsføringspakke.

TREFADDER-THERMOS_Anders

Spørsmål og svar

FAQ

Hvordan dokumenteres træplantningen? Hvad sker der med klimaskoven i fremtiden, og er norsk træplantning bedre end plantning i andre områder i verden?

Vi planter klimaskov på ledige arealer hos udvalgte landejere

På Hagalid Gård i Rogaland har vi plantet over 100.000 træer indtil videre. Trefadder har ambition om at plante mange nordiske træsorter som gran, fyr, birk og asp på ledige arealer hos jordejere over hele landet.