Ofte stillede spørgsmål

Trefadder vælger kun at bruge områder, der ikke kommer i konflikt med andre vigtige naturværdier, kulturarv eller beskyttede områder. Klimaskovene etableres kun på områder, hvor skovejeren har mulighed for at overvåge og pleje skoven. Den kommunale skovbrugsforvaltning vil derefter kontrollere alle plantningsområderne.

Miljødirektoratet, NIBIO og NMBU har evalueret virkningen af klimaskovplantning i Norge. Bindingseffekten fra forskningsprojektet er vurderet til 60 ton kulstof pr. hektar. Vi befinder os godt inden for fejlmargenerne, og vores kunder kan være helt sikre på, at de får, hvad de betaler for.

Klimaskoven vil forblive, indtil den har bundet den maksimale mængde kulstof, hvilket kan tage op til 90 år. Efter fældning af klimaskoven vil der blive plantet ny skov på området. På denne måde fortsætter vi arbejdet med at lagre CO2 og producere ilt.

Kompenserende træplantning betyder, at vi planter skov, der svarer til dine årlige CO2 udslip. Vi laver meget gerne et klimaregnskab for dig, så du har overblik over dit miljøaftryk.

Al træplantning er godt. Hvis verdens skovareal øges med 1,5 %, vil vi faktisk binde tilstrækkeligt med kulstof til at løse klimakrisen. Erfaringerne fra lignende projekter over hele verden viser, at det er vigtigt at plante på steder, hvor træerne kan vokse under optimale forhold.

I Norge findes der allerede gode systemer og rutiner, der sikrer, at klimaskovene vokser uden risiko for fjernelse af myndigheder eller skovejere. Vores kunder kan derfor være sikre på, at klimaskovene formår at binde CO2, og at træerne ikke fjernes.

Ved at støtte Trefadder har du adgang til at besøge din klimaskov.

En klimakvote er en tilladelse til at udlede ét ton CO2. Myndigheder tildeler virksomheder og stater en vis mængde kvoter, som kan købes og sælges mellem forskellige virksomheder eller lande. Kvoterne definerer markedets pris for CO2-udledning.

Der er forskellige typer kvoter, herunder EUA og CER. Fælles for disse er, at hver kvote svarer til udledningen af ét ton CO2, og de er godkendt under Kyoto-aftalen. Klimakvoter handles på børser, og priserne varierer baseret på udbud og efterspørgsel.

Trefadder er ikke en del af klimakvotesystemet. Det er derfor ikke muligt at spekulere i kvoter, der er købt gennem Trefadder.

Vi hos Trefadder har gjort tingene enkle. Vi planter træer i Norge og opfylder både nationale og internationale standarder for træplantning. Praktisk taget har du fuld kontrol over processen for CO2 lagring. Samtidig støtter Trefadder lokale arbejdspladser.

Et års samarbejde inkluderer plantning af træer for det pågældende år samt vedligeholdelse af træerne indtil maksimal CO2 lagring er opnået. Klimaskoven vil derfor fortsat eksistere, uanset om du opsiger samarbejdet eller ej. Når et samarbejde fornyes efter et år, plantes der nye træer, så vi kan binde endnu mere CO2 for dig.

Trefadder Danmark A/S ejes af de ansatte og miljøengagerede investorer fra hele landet. 

Foto: Magnus Farkvam